Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH mã số VT-UD.07/18-20 do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm chủ nhiệm

0

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN  “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng” mã số VT-UD.07/18-20 do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm chủ nhiệm

Mã số:  VT-UD.07/18-20

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Trường Xuân

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 9h00′ ngày 03 tháng 02 năm 2021 (Thứ Tư)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

– Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát khu vực biên giới phía Bắc, hỗ trợ định hướng phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh của khu vực.

+ Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS tổng hợp khu vực biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng trên cơ sở tư liệu viễn thám và các nguồn tư liệu liên quan khác.

+ Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát và cung cấp thông tin tổng hợp về đường biên, về kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh khu vực biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng theo công nghệ WebGIS

Tính mới và sáng tạo:

– Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong quản lý, giám sát khu vực biên giới Việt Nam-trung Quốc tỉnh Cao Bằng.

Kết quả nghiên cứu:

– Kết quả nghiên cứu của đề tài là hệ thống thông tin tổng hợp khu vực biên giới phía bắc tỉnh Cao Bằng (WebGIS biên giới Cao bằng) được xây dựng trên cơ sở công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với Web và công nghệ thông tin có tỉnh mở, luôn được cập nhật, có thể thực hiện giám sát và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, là một công cụ hữu ích phục vụ công tác quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp định hướng phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng biên giới tỉnh Cao Bằng.

Sản phẩm của đề tài:

– 02 bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành;

– 02 thạc sỹ

– Báo cáo khoa học về giải đoán, phát hiện sự thay đổi các đối tượng trên ảnh viễn thám và quy trình chiết suất thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, giám sát khu vực biên giới.

– Các modul chức năng: cập nhật, tra cứu thông tin trên điện thoại thông minh.

– Bộ cơ sở dữ liệu GIS tổng hợp khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng.

– Hệ thống thông tin tổng hợp trên WebGIS phục vụ công tác quản lý, giám sát khu vực biên giới và trợ giúp định hướng phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng (WebGIS biên giới Cao Bằng).

– Báo cáo đề xuất định hướng phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng biên giới phía Bắc tỉnh Cao Bằng.

– Bản đồ ảnh vệ tinh tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/50.000 và các huyện biên giới tỷ lệ 1/10.000; các bản đồ chuyên đề: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng, bản đồ độ dốc, bản đồ phân bố cây trồng, bản đồ phân bố dân cư,… các huyện biên giới.

– Tài liệu đào tạo và hướng dẫn sử dụng hệ thống: Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh trên ENVI, Công nghệ WebGIS, Hướng dẫn sử dụng “WebGIS biên giới Cao Bằng”.

– Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

– Phương thức chuyển giao: Đào tạo và chuyển giao công nghệ;

– Cơ quan nhận chuyển giao: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng.

– Kết quả nghiên cứu sẽ trợ giúp các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, các cán bộ chuyên môn và các đơn vị có liên quan trong tỉnh có khung nhìn tổng thể, kịp thời trong phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng biên giới tỉnh Cao Bằng.

(Theo website: humg.edu.vn)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.