bài viết gần đây

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM SỬ DỤNG UAV TRONG KHẢO SÁT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 3D BẰNG TÍCH HỢP BẢN ĐỒ…

Với các chức năng bay theo kế hoạch, hoạt động ở độ cao lớn và hình ảnh sắc nét. UAV là công cụ hữu ích cho việc khảo sát cũng như xây dựng bản đồ thực tế . Ứng dụng công nghệ UAV trong khảo sát và lập bản đồ: số hóa 3D công trình kiến…
Đọc thêm...
Thời tiết
Ashburn - 28 Tháng 9
17° C 16° C

Few Clouds

16° C

  • Thứ 4

  • Thứ 5

  • Thứ 6

  • Thứ 7

Tỷ giá & Giá vàng